Αρχική Σελίδα

Μέθοδος διδασκαλίας

Έχοντας μέλημα τη συνεχή επικοινωνία και την ουσιαστική συνεργασία μαθητή-καθηγητή, διαμορφώνουμε ολιγομελή τμήματα. Έτσι ο κάθε μαθητής μπορεί να εκφράσει απορίες, αλλά και ο καθηγητής να ελέγχει διαρκώς το επίπεδο κατανόησης και εμπέδωσης της ύλης, ώστε να αναπροσαρμόζει τη διδασκαλία του αν κριθεί απαραίτητο. Παράλληλα, φροντίζουμε τα τμήματά μας να είναι ομοιογενή, ώστε όλοι οι μαθητές να συμβαδίζουν και να αφομοιώνουν την ύλη στο βαθμό που απαιτείται για τις εξετάσεις.
Στην Κορυφή προσφέρονται όλα τα μαθήματα όλων των προσανατολισμών και ο μαθητής μπορεί να επιλέξει αυτά που θέλει να παρακολουθήσει. Επιπλέον, ήδη από τη Β΄ Λυκείου ξεκινάμε την προετοιμασία των μαθητών μας στην ύλη της Γ΄ Λυκείου, που είναι και η εξεταζόμενη, πάντα από μηδενική βάση, για να είναι όλοι σε θέση να παρακολουθήσουν και να αφομοιώσουν.

Συγγράμματα

Έχοντας μέλημα τη συνεχή επικοινωνία και την ουσιαστική συνεργασία μαθητή-καθηγητή, διαμορφώνουμε ολιγομελή τμήματα. Έτσι ο κάθε μαθητής μπορεί να εκφράσει απορίες, αλλά και ο καθηγητής να ελέγχει διαρκώς το επίπεδο κατανόησης και εμπέδωσης της ύλης, ώστε να αναπροσαρμόζει τη διδασκαλία του αν κριθεί απαραίτητο. Παράλληλα, φροντίζουμε τα τμήματά μας να είναι ομοιογενή, ώστε όλοι οι μαθητές να συμβαδίζουν και να αφομοιώνουν την ύλη στο βαθμό που απαιτείται για τις εξετάσεις.
Στην Κορυφή προσφέρονται όλα τα μαθήματα όλων των προσανατολισμών και ο μαθητής μπορεί να επιλέξει αυτά που θέλει να παρακολουθήσει. Επιπλέον, ήδη από τη Β΄ Λυκείου ξεκινάμε την προετοιμασία των μαθητών μας στην ύλη της Γ΄ Λυκείου, που είναι και η εξεταζόμενη, πάντα από μηδενική βάση, για να είναι όλοι σε θέση να παρακολουθήσουν και να αφομοιώσουν.

Εκδόσεις

Διαγωνίσματα

Από τα μέσα του Οκτώβρη ξεκινούν κύκλοι διαγωνισμάτων σε όλα τα μαθήματα και για όλες τις τάξεις (λίγο ενωρίτερα, αρχές Σεπτέμβρη προβλέπονται διαγωνίσματα για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου που παρακολούθησαν τα θερινά μαθήματα). Τα διαγωνίσματα είναι επαναληπτικά και αποτελούν προσομοίωση των πανελλαδικών εξετάσεων ως προς την ποιότητα των θεμάτων και τις συνθήκες διεξαγωγής. Στόχος είναι οι μαθητές μας να ασκηθούν ώστε να αποδώσουν τα μέγιστα στις εξετάσεις τους, ενώ οι διδάσκοντες να ελέγξουν κατά πόσο η ύλη που παραδόθηκε έχει αφομοιωθεί επαρκώς. Να σημειωθεί ότι η Κορυφή συμμετέχει στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα διαγωνίσματα της Ο.Ε.Φ.Ε., που δίνονται σε δύο κύκλους, την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου και τον Απρίλιο.

Διαγωνίσματα

Ενημερώσεις γονέων
και κηδεμόνων

Η Κορυφή, επενδύοντας στη συνεργασία με τους γονείς, ώστε να υπάρχει από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων και των ανησυχιών των υποψηφίων φοιτητών, οργανώνει
δύο φορές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων επίσημη ενημέρωση για την απόδοση των παιδιών. Προτρέπουμε, όμως, τους γονείς να επικοινωνούν, όποτε οι ίδιοι το επιθυμούν ή το κρίνουν αναγκαίο, με τους διδάσκοντες.
Για την απουσία ή την καθυστέρηση των παιδιών τους στα καθημερινά μαθήματα οι γονείς ενημερώνονται άμεσα από τη Γραμματεία.

Επαγγελματικός
προσανατολισμός

Στις παροχές της Κορυφής εντάσσεται και ο επαγγελματικός προσανατολισμός των μαθητών.
Σε μαθητές Α΄ και Β΄ Λυκείου προσφέρεται δωρεάν τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού
από καταξιωμένη εταιρεία που δραστηριοποιείται σε αυτόν τον τομέα.
Το τεστ συνοδεύεται από σύγγραμμα που περιλαμβάνει πληρέστατα στοιχεία για όλες τις σχολές, τις προοπτικές και τις δυνατότητες των πτυχίων τους στην αγορά εργασίας, στην έκδοση του οποίου η Κορυφή συμμετέχει. Επιπλέον, κάθε χρόνο διοργανώνουμε εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, στην οποία αναγνωρισμένοι επιστήμονες παρέχουν στο κοινό κάθε δυνατή πληροφορία για τις σχολές, τα επαγγέλματα και τις προοπτικές της αγοράς εργασίας, ώστε οι μαθητές μας να οργανώσουν αποτελεσματικά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού τους Δελτίου.

Συμπλήρωση
Μηχανογραφικού

Η Κορυφή λειτουργεί συμβουλευτικά στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου.
Σε εξατομικευμένα ραντεβού, με την πολύχρονη πείρα μας και χωρίς οικονομική απαίτηση, παρέχουμε κάθε δυνατή βοήθεια ώστε να τεθούν οι σωστές επιλογές και να αποφευχθούν
ολέθρια λάθη στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού σας Δελτίου.