Αρχική Σελίδα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Η επιλογή των μαθητών στη σύνθεση των τμημάτων γίνεται με κριτήριο την δυναμικότητά τους και τους στόχους τους. Η επίδοσή τους στο φροντιστήριο καθορίζει πιθανές μετακινήσεις από τμήμα σε τμήμα

  • Τμήματα 8-10 μαθητών
  • Τμήματα 5-7 μαθητών
  • Κλειστά τμήματα με λιγότερους μαθητές
    (εφόσον ζητηθούν και δημιουργηθούν).
  • Ατομικά μαθήματα

Πρόγραμμα Σπουδών Λυκείου